DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 16.01.2015 16:01:08 

KENNEL\'S INFO

SKUPINA 4

SKUPINA 4...

DACHSHUND KANINCHEN / ZWERG KURZHAAR - Králičí + trp. kr.

BLACK BOHEMIA /  http://www.blackbohemia.net/

CELESTE CASCATA /  http://www.ketyfa.webzdarma.cz/  

DACHHAUS  /  http://www.dachshaus.cz/uvod

ELIMAR DOUBRAVA /  http://www.elimar.wz.cz/  

GARPO BOHEMIA  /  http://www.gapro.mysteria.cz/   

GILOVAM  /  http://www.gilovam.com/  

HANY PET  /  http://www.hanypet.webgarden.cz/   

IMPERIJA  / LT /  http://imperijakennel.jimdo.com/  

MAGIC OF MORION  /  http://www.magicofmorion.com/

MYSLINOW  / PL /  http://www.myslinow_jamniki.republika.pl/   

OBSIDIAN BOHEMIA  /  http://www.obsidianbohemia.cz/   

ONYX MORAVIA  /  http://www.onyxmoravia.com/

TERGY /  http://www.beagle-tergy.cz/   

WASSA DUO  /  http://www.jezevcik-trpaslik.cz/

z BABÍCH HOR /  http://www.zbabichhor.com/   

z DOLNÍHO KONCE  /  http://www.volny.cz/jezevcik.zdk/  

z HRADU HOMOLKA  /  http://zhraduhomolka.ic.cz/

z JELENIEJ KOTLINY  / PL /  www.jamniki.info

z POODŘÍ /  http://www.stenata.cz/chszpoodri/index.htm

DACHSHUND KANINCHEN / ZWERG LANGHAAR - Králičí + trp. dl.

ANAMSUNAMON  /  http://www.anamsunamon.com/

CANIS of CZECH /  http://www.canis.ic.cz/

ELIMAR DOUBRAVA /  http://www.elimar.wz.cz/

EUPATRID /  http://www.eupatrid.cz/  

 

FAIMOLD'S OAK /  http://www.nornik.cz/  

GAPRO  /  http://www.gapro.mysteria.cz/   

GILOVAM  /  http://www.gilovam.com/

HAFUSCHKA /  http://www.hafuschka.cz/   

HANČIN DVŮR  /  http://www.hancindvur.estranky.cz/

KLAMAP DEBRA /  www.klamapdebra.wz.cz

MYSLINOW  / PL /  http://www.myslinow_jamniki.republika.pl/   

NAŠE POUPÁTKO  /  http://www.nasepoupatko.snadno.eu/  

od ČERNÉ SABINKY  /  http://www.sabinky.cz/index.htm  

od VEJPRNICKÉHO POTOKU  /  http://www.webareal.cz/jezevcik-dtk

SANTANDER  / PL /  http://www.santander-psy.pl/   

SIRIUS MINOR  /  http://www.siriusminor.net/

TOKLARAM'S  /  http://www.toklaramas.com/   

vom SCHWARZHAIN  /  http://www.jezevcici.net/   

z DEBRY  /  http://www.zdebry.wz.cz/  

z DIANSKÝCH LUK  /  http://www.z-dianskych-luk.cz./

z NEDOŠÍNSKÉHO HÁJE  /  http://www.dachshund.cz/nedosin/

z NERATOVICKÉ SKALKY /  http://www.zneratovickeskalky.cz/

OSTROŽSKÝCH JEZERhttp://jezevcik.wz.cz/

z POODŘÍ /  http://www.stenata.cz/chszpoodri/index.htm

ze STOUPOVY CHALOUPKYhttp://jezevcik-stoupa.eu/

DACHSHUND KANINCHEN / ZWERG RAUHAAR - Králičí + trp. drs.

BAIA DI NORA  /  http://www.drsnosrsty-jezevcik.cz/  

CZECH ORIGINÁL  /  http://www.czechoriginal.wz.cz/   

HAFUSCHKA  /  http://www.hafuschka.cz/

MYSLINOW  / PL /  http://www.myslinow_jamniki.republika.pl/

 

od ČERNÝCH RYTÍŘŮ /  http://mujweb.cz/zabava/balaja/    

od CHRUDOŠE  /  http://www.odchrudose.com/   

od NEŽÁRECKÉ TŮNĚ  /  http://www.odnezarecketune.wz.cz/

od STRÁŽNÉ SKÁLY /  http://www.odstrazneskaly.cz/

od STŘÍBRNÝCH BUKŮ /  http://www.zbelskeholesa.wz.cz/  

od VÉVODY HUBERTA  /  http://www.odvevodyhuberta.cz/  

pod VRCHEM  /  http://www.podvrchem.estranky.cz/

PAVEK'S  /  http://www.paveks.com/

PAVLO NAPA /  http://www.pavlonapa.cz/   

PICCOLO BOEMO  /  http://www.volny.cz/vlfialova/   

PIEROT BOHEMIA  /  http://pierotbohemia.ic.cz/  

ROSMERY  /  http://www.rosmery.cz/

VALENTINKA /  http://www.valentinka.cz/

VITORAZ  /  www.vitoraz.com  

VORMICELLI /  http://www.vormicelli.cz/  

z DOLNÍHO KONCE  /  http://www.volny.cz/jezevcik.zdk/   

z FLORIÁNOVA PANSTVÍ  /  http://www.bedulka.vesele.info/

z HRADU PIHLOV /  http://www.pihlov.wz.cz/

z POODŘÍ /  http://www.stenata.cz/chszpoodri/index.htm

DACHSHUND NORMALGROSSE KURZHAAR - Stand. krátkosrstý

AMBER TWINE  /  http://ambertwine.ic.cz:80/   

des FRIPON'S EBENE  / B /  http://users.skynet.be/bk211779/

GRAND AMITY /  http://www.grand-amity.cz/

MAGIC SEVEN /  http://www.jezevcik-magicseven.wz.cz/

MYSLINOW  / PL /  http://www.myslinow_jamniki.republika.pl/  

od BOŽSKÉ ARIE  /  http://hellbinder.sweb.cz/

od KANONÝRKY /  http://jezevcicci.webpark.cz/

od LEDNÉHO POTOKA /  http://www.odlednehopotoka.webz.cz/

od MÁRFYHO /  http://www.huntingdogs.cz/  

od STŘÍBRNÉ ROZHLEDNY  /  http://www.odstribrnerozhledny.cz/   

of LADY JOAN  / B /  http://www.ofladyjoan.dedreioere.com/

SALTATRIX  /  http://www.saltatrix.unas.cz/  

TAXGEMENA  / FIN /  http://personal.inet.fi/koti/protaxgemena/  

UNITA'S  /  FIN /  http://www.elisanet.fi/kennel_unitas/

z AKÁTOVÉ CESTY  /  http://zakatovecesty.ic.cz/

z HENEBERK /  http://zheneberk.cz/  

z CHROMOVA DVORA  /  http://www.zchromovadvora.wz.cz/  

z MAŘENICKÉ FOŘTOVNY  /  http://www.marenickafortovna.xf.cz/

z MORAVSKÉHO VIKÝŘE /  http://www.stenata.cz/jezevcik/  

z POSCHINGERU  /  http://zposchingeru.wz.cz/ 

z RAHOLIN  /  http://vavrinecska-hajovna.wz.cz/

z TISOVSKÉHO HÁJEhttp://jezevcici.unas.cz/  

z TRNOVSKÉ STRÁNĚ  /  http://www.trnovske-strane.wz.cz/  

z VAVŘINEČSKÉ HÁJOVNY  /  http://vavrinecska-hajovna.wz.cz/  

ze SLUNEČNÉ HORY  /  http://www.jezevcik-zeslunecnehory.wz.cz/

ze ZELENÉ MÝTINY /  http://www.zezelenemytiny.cz/

DACHSHUND NORMALGROSSE LANGHAAR - Stand. dlouhosrstý

AMERY /  http://www.amery.wz.cz/

LESLIE LEVEN /  http://www.leslieleven.cz/  

od BARUŠKY  /  http://www.odbarusky.ic.cz/  

UNNO DOMINI  /  http://www.unnodomini.wbs.cz/  

von VOSECKY  /  http://www.von-vosecky.cz/  

z DIANSKÝCH LUK  /  http://www.z-dianskych-luk.cz./

z HENEBERK /  http://zheneberk.cz/

z HUSTOPEČSKÝCH RYBNÍKŮ /  http://hustopecskerybniky.ic.cz/

z CHOTUCKÝCH ALEJÍ /  http://www.chotuc.cz/cz/  

z LODINSKÝCH LUHŮ  /  http://www.zlodinskychluhu.wbs.cz/

z OSTROŽSKÝCH JEZERhttp://jezevcik.wz.cz/

z ÚDOLÍ SAMOTY  /  http://www.zudolisamoty.ic.cz/  

ze ŠEDIVÍNSKÉ STRÁNĚ  /  http://www.sedivinskestrane.wz.cz/

DACHSHUND NORMALGROSSE RAUHHAAR - Stand. drsnosrstý

GRAND AMITY /  http://www.grand-amity.cz/  

HORALKA  /  http://www.horalka.net/  

CHARISSMA BOHEMIA  /  http://www.charissma-bohemia.com/  

LONGUS CANIS  /  http://www.longuscanis.com/

PEMIKO /  http://www.pemiko.estranky.cz/  

od AGLII  /  http://odaglaii.wz.cz/

od ČERNÝCH RYTÍŘŮ /  http://mujweb.cz/zabava/balaja/

od STRÁŽNÉ SKÁLY /  http://www.odstrazneskaly.cz/  

od VÉVODY HUBERTA  /  http://www.odvevodyhuberta.cz/

VIVA MORAVIA /  http://www.vivamoravia.cz/  

VIVES BOHEMIA  /  http://www.vivesbohemia.cz/  

z BRÁDELSKÉHO ÚDOLÍ  /  http://www.zbradelskehoudoli.wbs.cz/

z HELUOSU /  http://www.jezevcik.websnadno.cz/

z HENEBERK /  http://zheneberk.cz/

z HEŘMANOVA DOMU /  http://david.hseplus.cz/

z HUSTOPEČSKÝCH RYBNÍKŮ /  http://hustopecskerybniky.ic.cz/  

z MIROŠOVSKÝCH VRCHŮ  /  http://www.jezevcikdrsnosrsty.websnadno.cz/  

z PÍSKŮ  /  http://www.drsnak.cz/

z RAJŠLU /  http://www.clumberspaniel.wz.cz/  

z RATÍŠKOVSKÝCH VINOHRADŮ  /  http://www.z-ratiskovskych-vinohradu.wz.cz/  

z ROŠTĚNSKÝCH BOŘÍ  /  http://www.zrosbor-jezevcik.cz/  

ze STARÝCH LESŮ  /  http://www.zestarychlesu.estranky.cz/  

ze ZOFOVA DVORA  /  http://www.zezofovadvora.estranky.cz/

ZWI - LE - RO /  http://zwilero.wz.cz/